Zmiany w świadczeniach wychowawczym, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dobry start

Cena 137.63 zł

Zmiany w świadczeniach wychowawczym, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dobry start Od 1 lipca 2019 r. wszystkie dzieci w Polsce zostaną objęte świadczeniem wychowawczym tzw. 500,. Jest to konsekwencja wejścia w życie ustawy z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w świadczeniach - wychowawczym, rodzinnych

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuki książki Zmiany w świadczeniach wychowawczym, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dobry start

  • Autor: Piotr Mrozek, Ewa Pawka Nowak, Marek Rączka, Marcin Sarna, Sektor publiczny w praktyce
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 462

Opis książki Zmiany w świadczeniach wychowawczym, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dobry start

Zmiany w świadczeniach wychowawczym, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dobry start Od 1 lipca 2019 r. wszystkie dzieci w Polsce zostaną objęte świadczeniem wychowawczym tzw. 500+. Jest to konsekwencja wejścia w życie ustawy z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w świadczeniach - wychowawczym, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dobry start

Zobacz również: winiarz prawo rodzinne kodeks rodzinny i opiekuńczy ubezwłasnowolnienie ustawa o kodeks rodzinny i opiekuńczy prawo rodzinne obowiązek alimentacyjny prawo rodzinne i opiekuńcze egzamin

Świadczenia rodzinne Komentarz Maciejko Beck

Świadczenia rodzinne Komentarz Maciejko Beck Komentarz w sposób wyczerpujący analizuje poszczególne instytucje ustawy o świadczeniach rodzinnych, zarówno materialnoprawne, jak i z zakresu postę