kodeks rodzinny i opiekuńczy

kodeks rodzinny i opiekuńczy i Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz Górecki Wolters W komentarzu omówiono zmiany wprowadzone w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich w 2017 r., w tym m.in. rozszerzające katalog przestępstw:których popełnienie w okresie próby stanowi podstawę do obligatoryjnego odwołania przez sąd rodzinny warunkowego zawieszenia wykonania orzec

Polecamy również:


kodeks rodzinny i opiekuńczy i Macierzyństwo Aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne. W książce Macierzyństwo omówiono w niej prawne aspekty takich zagadnień, jak:,- ciąża kontraktowa,,- postępowanie w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa, w tym przeprowadzenie oraz ocenę środków dowodowych w tego typu sprawach,,- wybrane skutki ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa.

For took: 11.106ms