kodeks rodzinny i opiekuńczy mieszkania

kodeks rodzinny i opiekuńczy mieszkania i Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej przysposobienia Autor opisuje najnowsze zmiany prawa dotyczące przysposobienia, w tym odnoszące się do stanowiącej przedmiot licznych kontrowersji instytucji przysposobienia ze wskazaniem. Czytelnicy zapoznają się z zagadnieniami z zakresu prawa materialnego, a także

Polecamy również:


kodeks rodzinny i opiekuńczy mieszkania i Macierzyństwo Aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne. W książce Macierzyństwo omówiono w niej prawne aspekty takich zagadnień, jak:,- ciąża kontraktowa,,- postępowanie w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa, w tym przeprowadzenie oraz ocenę środków dowodowych w tego typu sprawach,,- wybrane skutki ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Twoje prawo 2019

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Twoje prawo 2019 Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rz

For took: 9.330ms