kodeks rodzinny i opiekuńczy najważniejsze informacje

kodeks rodzinny i opiekuńczy najważniejsze informacje i Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Komentarz Wrona Zdobyta przez autora praktyka o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pozwala uzupełnić dostępną na rynku wiedzę o spostrzeżenie i wnioski wynikające ze stosowania komentowanych przepisów. Prezentowany komentarz ma zatem walor czysto praktyczny. Dzięki komentarzowi

Polecamy również:


kodeks rodzinny i opiekuńczy najważniejsze informacje i Macierzyństwo Aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne. W książce Macierzyństwo omówiono w niej prawne aspekty takich zagadnień, jak:,- ciąża kontraktowa,,- postępowanie w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa, w tym przeprowadzenie oraz ocenę środków dowodowych w tego typu sprawach,,- wybrane skutki ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa.

For took: 10.748ms