kodeks rodzinny i opiekuńczy opieka nad dzieckiem

kodeks rodzinny i opiekuńczy opieka nad dzieckiem i Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego Stan prawny na: 15.08.2019 roku. W najnowszym 9. wydaniu książki uwzględniono m.in. zmiany wynikające z: ustawy z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, ustawy z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodek

Polecamy również:


kodeks rodzinny i opiekuńczy opieka nad dzieckiem i Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego przepisu objaśnia hasło umieszczone w nawiasie., 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59), 2. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 149, poz. 887), Indeks rzeczowy, Stan prawny: 1 września 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 20.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1146).

For took: 16.159ms