kodeks rodzinny i opiekuńczy wiki

kodeks rodzinny i opiekuńczy wiki i Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące Książka z KC i KRiO adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.

Polecamy również:


kodeks rodzinny i opiekuńczy wiki i Komentarz stanowi najobszerniejsze na rynku opracowanie poświęcone władzy rodzicielskiej i kontaktom z dzieckiem, obejmując problematykę zarówno w ujęciu materialnym, jak i procesowym. Komentarz uwzględnia stan prawny na kwiecień 2019 roku

For took: 16.625ms