Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz Górecki Wolters

Cena 120.98 zł

Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz Górecki Wolters W komentarzu omówiono zmiany wprowadzone w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich w 2017 r., w tym m.in. rozszerzające katalog przestępstw:których popełnienie w okresie próby stanowi podstawę do obligatoryjnego odwołania przez sąd rodzinny warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonego środka poprawczego i zar

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuki książki Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz Górecki Wolters

  • Autor: Piotr Górecki, Violetta Konarska Wrzosek, Komentarze praktyczne
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 592

Opis książki Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz Górecki Wolters

Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz Górecki Wolters W komentarzu omówiono zmiany wprowadzone w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich w 2017 r., w tym m.in. rozszerzające katalog przestępstw:

których popełnienie w okresie próby stanowi podstawę do obligatoryjnego odwołania przez sąd rodzinny warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonego środka poprawczego i zarządzenia umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym;
których popełnienie może stanowić dodatkową, wyjątkową podstawę do umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich;
popełnionych przez wychowanka zakładu poprawczego, które mogą stanowić podstawę do przeniesienia nieletniego do zakładu poprawczego o wzmożonym nadzorze wychowawczym.
W publikacji dodatkowo zamieszczono najważniejsze przepisy wykonawcze do komentowanej ustawy oraz komentarz do art. 10 k.k., który uzupełnia regulację ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich o przepisy dopuszczające wyjątkową możliwość pociągnięcia nieletnich, mających ukończone 15 lat, do odpowiedzialności karnej.

Polecamy również:


Kodeks rodzinny i opiekuńczy Twoje prawo 2019

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Twoje prawo 2019 Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rz