Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem Ignaczewski

Cena 158.72 zł

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem Ignaczewski Komentarz stanowi najobszerniejsze na rynku opracowanie poświęcone władzy rodzicielskiej i kontaktom z dzieckiem, obejmując problematykę zarówno w ujęciu materialnym, jak i procesowym. Komentarz uwzględnia stan prawny na kwiecień 2019 roku

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuki książki Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem Ignaczewski

  • Autor: Sądowe Komentarze Tematyczne, Jacek Ignaczewski, Adam Bodnar, Leszek Kuziak, Anna Śledzińska Simon, Robert Zegadło
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 648

Opis książki Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem Ignaczewski

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem Ignaczewski Komentarz stanowi najobszerniejsze na rynku opracowanie poświęcone władzy rodzicielskiej i kontaktom z dzieckiem, obejmując problematykę zarówno w ujęciu materialnym, jak i procesowym. Komentarz uwzględnia stan prawny na kwiecień 2019 roku

Polecamy również: