500+ po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach wzory dokumentów dla pracowników ośrodków pomocy społecznej Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

Cena 82.13 zł

500, po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach wzory dokumentów dla pracowników ośrodków pomocy społecznej Książka 500, po nowelizacji jest dla pracowników i kierowników ośrodków pomocy społecznej lub urzędów obsługujących realizację świadczeń wychowawczych. Dzięki zawartym w publikacji wzorom, studiom przypadków i orzecznictwa, będzie ona wsparciem w s

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuki książki 500+ po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach wzory dokumentów dla pracowników ośrodków pomocy społecznej

  • Autor: Michał Bochenek, Biblioteka pomocy społecznej
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 120

Opis książki 500+ po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach wzory dokumentów dla pracowników ośrodków pomocy społecznej

500, po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach wzory dokumentów dla pracowników ośrodków pomocy społecznej Książka 500+ po nowelizacji jest dla pracowników i kierowników ośrodków pomocy społecznej lub urzędów obsługujących realizację świadczeń wychowawczych. Dzięki zawartym w publikacji wzorom, studiom przypadków i orzecznictwa, będzie ona wsparciem w skuteczniejszym przyznawaniu świadczeń wychowawczych, realizowaniu wypłat 500+ i reagowaniu na zmiany sytuacji świadczeniobiorców, wpływające na prawo do świadczenia wychowawczego.
Książka stanowi odpowiedź na fundamentalną zmianę w programie Rodzina 500 plus, czyli nowelizację przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Warto przypomnieć, że do 30.06.2019 r. świadczenie wychowawcze było przyznawane na drugie i kolejne dziecko lub na pierwsze bądź jedyne – po spełnieniu kryterium dochodowego. W nowelizacji przedmiotowej ustawy zadecydowano o rozszerzeniu od 1.07.2019 r. programu Rodzina 500 plus na pierwsze lub jedyne dziecko do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego. Ponadto prawo do świadczenia z tego programu będą miały również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku życia). Znowelizowana ustawa wprowadza także trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko, co będzie skutkowało jego przyznaniem z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
Wskazane wyżej elementy nowelizacji wymagają diametralnie innego procedowania wniosków o świadczenia wychowawcze na nadchodzący okres świadczeniowy.

Polecamy również:


Świadczenia rodzinne Komentarz Maciejko Beck

Świadczenia rodzinne Komentarz Maciejko Beck Komentarz w sposób wyczerpujący analizuje poszczególne instytucje ustawy o świadczeniach rodzinnych, zarówno materialnoprawne, jak i z zakresu postę

Po co człowiekowi czas

Po co człowiekowi czas Wyobraź sobie, że osoba, której bezgranicznie ufasz, skrywa w sobie potwo