Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej przysposobienia

Cena 105.44 zł

Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej przysposobienia Autor opisuje najnowsze zmiany prawa dotyczące przysposobienia, w tym odnoszące się do stanowiącej przedmiot licznych kontrowersji instytucji przysposobienia ze wskazaniem. Czytelnicy zapoznają się z zagadnieniami z zakresu prawa materialnego, a także postępowania preadopcyjnego oraz postępo

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuki książki Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej przysposobienia

  • Autor: Rafał Łukasiewicz
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 356

Opis książki Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej przysposobienia

Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej przysposobienia Autor opisuje najnowsze zmiany prawa dotyczące przysposobienia, w tym odnoszące się do stanowiącej przedmiot licznych kontrowersji instytucji przysposobienia ze wskazaniem. Czytelnicy zapoznają się z zagadnieniami z zakresu prawa materialnego, a także postępowania preadopcyjnego oraz postępowania sądowego w sprawach o przysposobienie. Przedstawione rozważania teoretyczne poparto analizą praktyki stosowania prawa.

Polecamy również: