Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego

Cena 105.44 zł

Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego Przedmiotem książki jest status dziecka, zarówno małoletniego, jak i nasciturusa, jako uczestnika postępowania nieprocesowego (kodeksowego i pozakodeksowego). Autorka szczegółowo omawia kwestie związane z uzyskaniem przez dziecko statusu uczestnika postępowania nieprocesowego, jego kwalifikacje podmiotowe: zdolność sądow

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuki książki Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego

  • Autor: Joanna Bodio
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 508

Opis książki Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego

Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego Przedmiotem książki jest status dziecka, zarówno małoletniego, jak i nasciturusa, jako uczestnika postępowania nieprocesowego (kodeksowego i pozakodeksowego).

Autorka szczegółowo omawia kwestie związane z uzyskaniem przez dziecko statusu uczestnika postępowania nieprocesowego, jego kwalifikacje podmiotowe: zdolność sądową, procesową i postulacyjną, interes prawny, legitymację procesową. Uwzględnia również praktykę stosowania prawa, wykorzystując orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, dokonuje analizy prawnoporównawczej z zagranicznymi systemami prawnymi, prezentuje także wnioski de lege ferenda.

W monografii przedstawiono różne formy udziału dziecka w postępowaniu nieprocesowym związane z jego uczestnictwem w charakterze wnioskodawcy i uczestnika postępowania nieprocesowego (w tym uczestnika z mocy prawa), jak też występowanie w roli świadka. Zakres rozważań obejmuje również zagadnienia związane z uprawnieniami i ciężarami procesowymi dotyczącymi dziecka w postępowaniu nieprocesowym oraz z utratą przez nie statusu uczestnika postępowania nieprocesowego.

Polecamy również:


Noc bez gwiazd

Noc bez gwiazd Klasyczna międzygwiezdna przygoda w fascynującej opowieści o zbiegu, który niesie

Bezcenny dar

Bezcenny dar Miliony sprzedanych egzemplarzy! Kiedy Red Stevens umiera, wszyscy członkowie jego rod